Disclaimer

Disclaimer

Producten en prijzen
Vloerkledenwinkel doet zijn uiterste best om de producten en prijzen op deze website zo goed mogelijk weer te geven en te onderhouden. De producten en aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt tenzij anders vermeldt.

Copyright
Vloerkledenwinkel is trots en zuinig op haar naam. Om beschadiging aan de naam Vloerkledenwinkel.nl te voorkomen, zijn er duidelijke afspraken over het gebruik van de naam, het logo en de beelden. Vloerkledenwinkel.nl staat niet toe dat van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

Gebruik door derden:
Wij verzoeken daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Vloerkledenwinkel.nl, vooraf contact op te nemen met Vloerkledenwinkel.nl. Per aanvraag/situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van Vloerkledenwinkel.nl, zal Vloerkledenwinkel.nl zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.
Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van Vloerkledenwinkel.nl voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan tenzij Vloerkledenwinkel.nl daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

De Website:
Ook de op de website www.vloerkledenwinkel.nl afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij Vloerkledenwinkel.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Vloerkledenwinkel.nl behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Voor vragen of informatie omtrent copyright kunt u contact opnemen.

Disclaimer
Voor alle duidelijkheid wijst Vloerkledenwinkel.nl ten aanzien van de website www.vloerkledenwinkel.nl u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Vloerkledenwinkel.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vloerkledenwinkel.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet- commercieel gebruik.