8.7
255 beoordelingen
Thuiswinkel waarborg
Zichtservice | van de 3

Klantenservice Uw privacy

Privacy

Vloerkledenwinkel.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De persoonsgegevens die wij van u raadplegen zijn: uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacyregelgeving behandeld en vastgelegd in een bestand dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, de website van Vloerkledenwinkel.nl. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Bij bestelling op Vloerkledenwinkel.nl geeft u toestemming dat Vloerkledenwinkel.nl uw persoonsgegevens bewaard en gebruikt. Het kan voorkomen dat Vloerkledenwinkel.nl deze gegevens gebruikt om u per e-mail of telefoon te benaderen om deel te nemen aan marktonderzoek ter verbetering van haar producten en/of dienstverlening. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift. Vloerkledenwinkel.nl gebruikt uw gegevens enkel en alleen voor uw bestelling of voor de verbetering van de diensten. Indien u toch uw persoonsgegevens wilt verwijderen, heeft u hier recht op.

Vloerkledenwinkel.nl maakt gebruik van een programma dat onder andere registreert hoe vaak www.vloerkledenwinkel.nl wordt bezocht, via welke links dat gebeurd en wat de voorkeuren van haar bezoekers zijn. Vloerkledenwinkel.nl gebruikt hiervoor zogenaamde cookies: dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u www.vloerkledenwinkel.nl bezoekt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem. U kunt uw eigen browser zo instellen dat u een bericht krijgt voordat een website een cookie naar uw computer stuurt en of u deze al dan niet accepteert. Vloerkledenwinkel.nl maakt gebruik van een SSL-verbinding en komt hiermee terecht op een beveiligde server. Deze verbinding zorgt ervoor dat uw gegevens veilig blijven.

Wanneer u een van onze producten besteld vragen we u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de producten te kunnen uitleveren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Vloerkledenwinkel.nl. Wij zullen deze gegevens niet voor andere doelen en/of derde partijen gebruiken.

Wij vragen enkel NAW-gegevens van u die nodig zijn voor het order- en verzendproces.

Indien u vragen mocht hebben over het privacybeleid van vloerkledenwinkel.nl dan kunt u via het contactformulier contact opnemen of per post. U kunt bij vloerkledenwinkel.nl terecht indien u inzage wenst in de gegevens die zij van u heeft geregistreerd en voor eventuele correctie daarop, indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Hilversum, juli 2017

Vloerkledenwinkel.nl
Vreelandseweg 40c
1216 CH Hilversum

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 32116595

B.T.W.-nummer: 174486649B01